“Alleo” de Colectivo Glovo

“Alleo” de Colectivo Glovo (Galicia)

Duración: 15’

Colectivo Glovo

Alleo” (ajeno) se basa en la idea de la atalaya. Parte del condicionamiento de la “privilegiada” posición de la torre y de quién desempeñaba el papel en la vigilancia.
Habitamos ambos cuerpos: el poder que otorgaba el conocimiento de lo desconocido y lo que estaba por venir así como la soledad de esa posición y el peso del descubrimiento de lo ajeno.

Alleo” (besterena) talaiaren ideian oinarritzen da. Dorrearen posizio “pribile- giatuak” eta zaintzailearen zeregina betetzen zuenak sortutako baldintzapena hartzen du abiapuntutzat.
Bi aldeak ikusiko ditugu: batetik, ezezaguna eta etortzekoa zena ezagutzeak ematen zuen boterea; bestetik, posizio horren bakardadea eta besterena aurkitzearen pisua.

Fecha

11 Jun 2023
Llegas tarde

Hora

12:00

Lugar

Plaza de la Provincia